PRIVACY

Ons privacybeleid vindt u hier:


VEILIGHEID
De jeugdige zanger moet zich veilig weten en voelen bij de koorschool.
Onze jarenlange ervaring stelt ons in staat hier oog voor te hebben.

Wij hebben de intentieverklaring “een veilige omgeving voor minderjarigen en mensen met een beperking in vrijwilligerswerk” ondertekend.
Het bestuur verzorgt het meeste vrijwilligerswerk. Een nieuw bestuurslid krijgt een inwerkperiode waarin de handelswijzen worden uitgelegd.
Voor 'los' vrijwilligerswerk (bijv. hulp bij de begeleiding bij een concert) krijgt de vrijwilliger een instructie van een van de bestuursleden.

Omdat wij te klein zijn om een specifieke eigen gedragscode te hebben, volgen wij die van "in veilige handen",
welke hier te vinden is.
Wij hebben geen specifieke vertrouwenspersoon, niet alleen vanwege de kleine omvang van de organisatie, maar vooral omdat we de laagdrempeligheid willen bevorderen.
Wilt u iets bespreken dan kunt u contact opnemen met (vice-)voorzitter Chris Kuijpers. Contactgegevens staan onderaan deze pagina. Maar u kunt ook bij elk van de andere bestuursleden terecht.