BRUNDIBAR


EDUCATIE

"MUZIKALE BEVRIJDING"

75 jaar is lang geleden, maar voor kinderen is het toch dichtbij: het waren hun leeftijdsgenoten die Brundibar speelden. Ook de rol die muziek speelde in het kamp is bijzonder. Daardoor zijn er veel aanknopingspunten om in de klas mee bezig te zijn. Op sommige scholen worden lessen verzorgd rondom Brundibar, maar je kunt er uitstekend zelf mee aan de slag gaan. Daartoe is een set lesmaterialen ontwikkeld onder de noemer 'Muzikale Bevrijding' waar je naar gelieven uit kunt putten. De opera is op zich al een bijzonder verhaal. Stel je voor, je zit in gevangenschap ver van huis maar je gaat wel meedoen in een soort musical? Voor de kinderen die aan Brundibár meededen in de oorlog gaf het het gevoel toch even vrij te zijn. Voor veel anderen gold en geldt dat ook: muziek kan je in de oorlog, maar net zo goed daarbuiten, een bevrijdend gevoel geven.


De set is gericht op de volgende doelen:

* Kinderen leren over de achtergronden en gevangenschap in de Tweede Wereldoorlog

* Kinderen leren over het genre opera (zang, koor, muziekinstrumenten)

* Kinderen leren over de werking van muziek (emotie, herinnering, verwerking)

Afhankelijk van hoe je de materialen inzet kunnen verschillende leerdoelen worden bereikt.


We spreken over een set lesmaterialen en niet over een lespakket, in de zin van een voorgebakken serie lessen.
We reiken een aantal materialen aan, geordend in thema’s.:

* Oorlog: dit gaat in zijn algemeenheid in op de oorlog

* Brundibár: dit behandelt de achtergronden en omstandigheden van de jeugdopera

* Opera: hierin kijken we naar alle aspecten die er bij opera komen kijken


Elke thema heeft onderwerpen om over te vertellen in de klas of om te laten zien of horen (powerpoints, filmpjes).
Maar er staan ook opdrachten bij die je kunt inzetten om de klas te activeren.
Je kunt alles gebruiken of een deel. Je kan het gebruiken in de volgorde die er staat of door elkaar mengen.
Of je kunt er dingen uithalen en inbrengen in andere thema’s/lessen die je op school gebruikt.


Je kunt de lesmaterialen hier vinden: muzikalebevrijding.limburgsekoorschool.nl
Kijk in de map aldaar eerst in de LEESMIJ
Vragen? Neem contact op via educatie@limburgsekoorschool.nl